Skip to main content

Asociația de Simboldramă și Psihoterapie Catatim Imaginativă din Republica Moldova

Asociația de Simboldramă și Psihoterapie Catatim Imaginativă din Republica Moldova (ASPCIM) – este o comuniune de profesioniști (psihoterapeuți, psihologi), orientată pe formarea în domeniul psihoterapiei Catatim Imaginative, pe dezvoltarea abilităților de consiliere și psihoterapie, pe susținerea profesională continuă, astfel încât să sporească calitatea și diversitatea serviciilor psihologice în R. Moldova.

Obiectivele Asociației:

Crearea unei platforme metodico-practice de formare profesională a specialiștilor cu studii de bază în psihologie, orientați pe obținerea specializării de psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă.
Dezvoltarea și promovarea psihoterapiei Catatim Imaginative prin organizarea/ participarea la conferințe și seminare, traducerea, publicarea și distribuirea literaturii metodologice și de specialitate.
Susținerea creșterii profesionale a membrilor ASPCIM, integrarea acestora în comunitățile psihoterapeutice naționale și internaționale.
Menținerea parteneriatelor cu Asociațiile membre ale Asociației Internaționale de Psihoterapie Catatim Imaginativă (IGKIP – Internationalen Gesellschaft für KIP), colaborarea cu psihoterapeuți de orientare Catatim Imaginativă recunoscuți la nivel internațional, care activează în diferite domenii aplicate ale psihoterapiei.

FONDATORII ASOCIAȚIEI

Oxana Șevcenco
Ruslan Rotaru
Viorica Papuc – Pomană
Natalia Musienco
Victoria Maxim
Silvia Strogotean

ORGANIGRAMA ASPCIM

PREȘEDINTE
Oxana Șevcenco

CONSILIU DE ADMINISTRARE

Irina Ivanov
Președinte CA
Ruslan Rotaru
Secretar CA
Daniela Sîmboteanu
Doina Ipatii
Silvia Srogotean

COMISIA DE ETICĂ

Parascovia Topadă Coroi
Lilia Petrov
Natalia Musienco

CENZOR

Victoria Maxim

Registrul psihologilor membri ASPCIM

Statutul Asociației

Codul etic al AO ASPCIM

Regulamentul de funcționare al Comisiei de etică