Skip to main content

Activități în desfășurare

NOUTĂȚI

Noutăți
09.03.2024

Reuniunea psihoterapeuților Asociației de psihoterapie Catatim-Imaginativa din Germania (DGKIP)

Pe data de 2 martie, 2024 a avut loc reuniunea psihoterapeuților Asociației de psihoterapie Catatim-Imaginativa din Germania (DGKIP), la care liderii asociațiilor omoloage din Ucraina și Moldova au primit invitație specială. (more…)
Noutăți
08.01.2024

SIMBOLDRAMA SAU PSIHOTERAPIA CATATIM – IMAGINATIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Interviu realizat cu Oxana Șevcenco, Fondatoarea Școlii de Psihoterapie Catatim – Imaginativă, Președinta Asociației de simboldramă și psihoterapie Catatim – Imaginativă din R. Moldova (more…)

Bun venit noilor participanți la proiect, vă dorim cât mai multe
experiențe stimulatoare, astfel încât să aveți o practică cât mai reușită!

În perioada 9 -11 iunie se vor desfășura activitățile celui de-al XV Congres al Asociației Internaționale de Psihoterapie Catatim Imaginativă (IGKIP) cu genericul „Ucraina în Europa – psihoterapia pe timp de război și contribuția psihoterapiei Catatim Imaginative”.

În acest an gazda Congresului este Asociația de Psihoterapie Catatim Imaginativă din Germania, iar organizarea este asigurată de Asociația de Psihoterapie Catatim Imaginativă din Ucraina, locul desfășurării or. Göttingen.

În plen vor fi audiate prezentările psihoterapeuților din Ucraina: Elena Sazonova, Hristea Turețkaia, Ecaterina Rodina despre activitatea psihoterapeutică pe timp de război. În același context Joachim Pietsch-Gewin va veni cu prezentarea „Psihodinamica războiului”.

Psihologi-psihoterapeuți notorii din Germania Eberhard Wilke, Harald Ullmann, Christian Sell, Ulrich Sachsse, Dieter Birnbacher vor veni cu prezentarea cercetărilor în domeniul Psihoterapiei Catatim Imaginative.

În afară de aceasta, Congresul va reuni membrii Asociației Internaționale în ateliere unde se vor împărtăși experiențe, lecții învățate, se va da startul unor proiecte comune, parteneriate și relații de colaborare.

Pe data de 12.02.23, ca de fiecare an în luna februarie, am dat startul unui nou torent de formare în Psihoterapia Catatim Imaginativă.

Conform Programului, primul seminar „Introducere în Psihoterapia Catatim Imaginativă. Simbol și simbolizare în simboldramă” face o incursiune în istoria apariției simboldramei, de la primele cercetări experimentale ale lui Leuner, fondatorul simboldramei, până la recunoașterea ei la nivel internațional.

În partea a doua a seminarului s-a făcut incursiune în lumea simbolicului și rolul simbolizării în practica psihoterapeutică.

La final, a fost prezentată procedura de realizare a unei sesiuni cu utilizarea imageriei ghidate. Audienții au venit cu aprecieri pozitive privind trecerea treptată de la simplu la mai complex în prezentarea materialului.

Bun venit noilor participanți la proiect, vă dorim cât mai multe
experiențe stimulatoare, astfel încât să aveți o practică cât mai reușită!

ORARUL SESIUNILOR

Grup 01/23
2023 Anul I
II semestru

Lunile
anului
seminare practice seminare teoretice terapie de grup
Septembrie 10.09.23
Seminar A
(modul 5)
24.09.23
T2
23.09.23
TG-1
Octombrie 08.10.23
Seminar A
(modul 6)
22.10.23
T3
14.10.23
TG-2
Noiembrie 12.11.23
Seminar B
(modul 1)
26.11.23
T3
18.11.23
TG-3
Decembrie 10.12.23
Seminar B
(modul 2)
16-17.12.23
T4
(20 ore)
09.12.23
TG-4
Ianuarie Vacanță Vacanță 20.01.24
TG-5

2024 Anul II
I semestru

Lunile
anului
seminare practice seminare teoretice terapie de grup
Februarie 11.02.24
Seminar B
(modul 3)
25.02.24
K2
17.02.24
TG-6
Martie 10.03.24
Seminar B
(modul 4)
24.03.24
K2
16.03.24
TG-7
Aprilie 14.04.24
Seminar B
(modul 5)
28.04.24
K2
20.04.24
TG-8
Mai 12.05.24
Seminar B
(modul 6)
26.05.24
K2
18.05.24
TG-9
Iunie 02.06.24
Seminar E1
15-16.06.24
K1
(20 ore)
08.06.24
TG-10
Iulie-august Vacanță Vacanță Vacanță

СONȚINUTUL SEMINARELOR

Seminare practice

Data Tema
12.02.23 Seminar E2 Simbol și simbolizare în metodologia simboldramei.
Simboluri în cultură și psihologie. Capacitatea de a simboliza în ontogeneză. Simbol și simbolism în psihologia profunzimii, psihanaliza și simboldramă. Simbolizarea culorilor și cifrelor. Metode de interpretare a simbolurilor. Imaginația catatimică ca exteriorizare a mai multor aspecte integrate într-un tot întreg. Bazele științifice ale simboldramei. Aspecte metodologice ale simboldramei.

12.03.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 1 H. Leuner – aspecte biografice. Istoria creării metodei simboldrama, precursori. Diferențe între simboldramă și celelalte orientări în psihoterapie. Particularitățile simboldramei și a procesului de imagerie ghidată. Trei nivele ale simboldramei, motivele de bază și principiile regizorale.
Motivul „Floarea” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

09.04.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 2 Aspecte psihanalitice ale simboldramei. Structura unei sesiuni cu utilizarea imageriei ghidate. Tehnica relaxării – obiective și modalități de realizare. Lucrul cu desenul. Tehnica de intepretare a desenului în 6 pași.
Motivul „Lunca/ Câmpia” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

14.05.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 3 Psihologia Eului și mecanisme de apărare: caracteristici, funcții și clasificări. Stilul protector în simboldramă.
Motivul „Râul” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

18.06.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 4 Diferite motive în simboldramă și diferite tehnici de aplicare în dependență de strategia psihoterapeutică. Aplicarea stilului protector în imageria ghidată. Simboldrama în problematica Oedipiană. Teoria triangulării.
Motivul „Muntele” - sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

10.09.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 5 Supervizările și semnificația lor în formarea psihoterapeuților. Solicitarea pentru supervizare. Protocolul de prezentare a cazului în supervizarea de grup. Exemplu de supervizare. Înregistrarea orelor de supervizare.
Motivul „Casa” - sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

08.10.23 Seminar A Nivelul de bază al simboldramei.
Introducere în psihoterapia Catatim Imaginativă: teorie și practică
Modulul 6 Apariția în imaginile vizualizate și în desene a fenomenelor specifice dezvoltării timpurii: agresivitatea, clivajul, invidia, complexul Oedip. Conceptul de introiect.

12.11.23 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 1 Prezentarea blocului de motive care stimulează resursele personale: „Locul puterii”, „Floarea care crește spre soare”, „Locul în care mă simt bine”, „Locul în care mă simt în siguranță”, „Oaza”. Sesiune cu protagonist (motivul ales de participanți). Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

10.12.23 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 2 Legătura cu neamul. Arborele genealogic. Vizualizare ghidată de grup „Locul puterii neamului meu”. Prezentarea blocului de motive care descoperă calea spre resursele neamului și a strămoșilor: „Locul puterii neamului meu”, „Cadou de la bunica”, „Cadou de la bunelul”.
Motivul „Cadou de la bunica” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

11.02.24 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 3 Întărirea propriei identități. Eul, puterea Eului, granițele personale, legături și separări. Prezentarea motivelor integratoare: „Parcela de pământ” și „Construcția casei”
Motivul „Construcția casei” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

10.03.24 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 2 Arhetipul matern și patern. Rolul mamei în formarea capacității de a iubi (exercițiul „Aportul mamei în formarea propriei personalități”). Dragostea paternă și influența ei asupra dezvoltării psihicului copilului (exercițiul „Aportul tatălui în dezvoltarea psihică”). Arhetipul „Măreței Mame”.
Motivul „Vasul” și „Sabia” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

14.04.24 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 5 Inițierea și rolul acestui proces în maturizarea psihică și formarea identității feminine și masculine. Feminin și masculin în simboluri: exercițiul-test „Dorințele” și exercițiul „Atitudinea față de feminitate și masculinitate”.
Motivul „Atelierul de olărit” (identitatea feminină) și „Atelierul de fierărie” (identitatea masculină) – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

12.05.24 Seminar B Nivelul de bază al simboldramei – resurse, relații, integrare
Modulul 6 Lucrul cu cuplul. Prezentarea motivelor: „Lacul”, „Două maluri” - vizualizare ghidată pentru cuplul de parteneri; „Animalele în ospeție” vizualizare ghidată pentru cuplul părinte-copil. Chestionarul pentru analiza relației de cuplu (parteneri) a lui Robert Camp.
Motivul „Plante - Animale - Pietre” – sesiune cu protagonist. Desenul. Lucrul în grupuri a câte 3 persoane. Analiza activității de grup.

02.06.24 Seminar E1 Codul etic în practica psihoterapeutică. Codul etic al „Asociației de simboldramă și psihoterapie Catatim – Imaginativă din Republica Moldova”
Norme etice în psihoterapia psihodinamică. Principii și cerințe etice. Cadrul psihoterapeutic și indici ai încălcării cadrului psihoterapeutic. Tipologia psihoterapeuților care au încălcat cadrul psihoterapeutic. Contratransferul: punerea în act din partea psihoterapeutului. Principii comportamentale ale psihoterapeutului de orientare Catatim – Imaginativă la diferite etape ale psihoterapiei. Aspecte etice ale relațiilor în cadrul comunităților profesionale.

Seminare teoretice

Data Tema
26.02.23 T1 Introducere în practica psihoterapeutică. Bazele procesului psihoterapeutic. Cadrul psihoterapeutic
Istoria și dinamica dezvoltării psihoterapiei. Orientări și școli psihoterapeutice. Cele mai cunoscute orientări (European Psychotherapy Association-EAP). Psihoterapie și consiliere psihologică - criterii de diferențiere. Ce nu este psihoterapia psihanalitică? Tipuri de cereri (solicitări) și tipuri de cazuri care vin în cabinetul psihoterapeutului. Tipuri de conflicte interne care necesită intervenția psihoterapeutică. Începutul psihoterapiei. Primul contact cu pacientul. Interviul preliminar: obiective, conținut. Concluziile interviurilor preliminare.

26.03.23 T1 Introducere în practica psihoterapeutică. Bazele procesului psihoterapeutic. Cadrul psihoterapeutic.
Aprecierea perspectivelor de lucru în comun, a alianței de lucru. Concretizarea reprezentărilor despre psihoterapia psihanalitică. Durata și finalitățile interviului primar. Cadrul psihoterapeutic (setting-ul). Cadrul extern. Cadrul intern. Contractul psihoterapeutic: discutarea prețului pentru terapie, frecvența, durata sesiunii ș.a. Alianța psihoterapeutică. Instruirea și informarea pacientului privind procesul psihoterapeutic. Dificultăți de a începe psihoterapia cu diferite categorii de pacienți.

30.04.23 T2 Teorii psihanalitice ale dezvoltării.
Teoria psihanalitică a lui Sigmunt Freud. Inovaţiile şi descoperirile majore ale lui Freud. Concepțiile de bază ale psihanalizei. Aparatul psihic - modelul psihodinamic, economic, topografic. Structura psihicului – I-a și a II-a topică. Procese primare și secundare. Constelația conflictului psihic. Stadiile dezvoltării psihosexuale. Interpretarea visurilor. Alfred Adler - complexul inferiorității și superiorității, compensare – hipercompensare. Eric Erikson și stadiile de dezvoltare psihosocială.

28.05.23 T2 Teorii psihanalitice ale dezvoltării.
Psihologia Eului. Ana Freud. Funcția mecanismelor de apărare. Clasificarea mecanismelor de apărare. Melanie Klein - teoria relațiilor de obiect. Lumea interioară a bebelușului. Introiecție și proiecție. Situația Oedipiană în pruncie. Poziția depresivă. Poziția schizoid-paranoidă și identificarea proiectivă. Identificarea introiectivă. Apărările maniacale împotriva durerii depresiei. Invidia. Dezvoltarea copilului după primul an. Refularea. Doliul și formarea simbolizării.

04.06.23 T2 Teorii psihanalitice ale dezvoltării.
Donald Winnicott: factorii de dezvoltare a copilului, procesul de personalizare, agresivitatea normală, obiectul de tranziție, formarea Sinelul adevărat. Margaret Mahler - etapele de dezvoltare, trăirile, comportamentul și complexele în stadiul apropierii repetate, tulburări ale procesului de separare – individuație, simbioza și manifestările ei. Observație clinică în documentarul „Nașterea psihologică a bebelușului uman// The Psychological birth of the human infant”.

24.09.23
Wilfred Bion – istoria vieții. Sistemul protopsihic, elementele Alfa și Beta ale psihicului. Conținerea. Mecanismele de protecție ale bebelușului. Formarea gândirii. Identificarea proiectivă. Părțile psihotice și non-psihotice ale psihicului. Formarea tendințelor psihotice și strategia de lucru în psihoterapie. Heinz Kohut – psihologia sinelui. Narcisizmul normal, self – obiectele, formarea sinelui bipolar. Factorii tulburărilor narcisiste. Tipuri de transfer narcisic în psihoterapie.

22.10.23 T3 Introducere în psihodiagnostic analitic.
Elementele constitutive ale personalității. Temperamentul, caracterul, identitatea, valorile, aptitudinile cognitive. Mecanisme de apărare ale psihicului – revizuire generală. Metode de clasificare a mecanismelor de apărare. Mecanisme de apărare primare (primitive). Mecanisme de apărare secundare (mature). Criterii de determinare a structurii personalității: nevrotice, borderline, psihotice. Interviul structurat după Otto Kernberg.

26.11.23 T3 Introducere în psihodiagnostic analitic.
Personalitatea schizoidă. Personalitatea depresivă și maniacală. Personalitatea masochistă. Personalitatea obsesivă și compulsivă. Personalitatea psihopatică, narcisistă și antisocială. Personalitatea histrionică. Personalitatea disociativă.

16.12.23
17.12.23
T4 Teoria relațiilor de obiect. Teoria atașamentului.
Teoria relației de obiect – Freud, M. Klein, A. Freud, J. Bowlby. Școala Britanică – Michael Balint, William Fairbairn, Harry Guntrip, Donald Winnicott. Ego – psihologii Heinz Kohut, Otto Kernberg, Margaret Mahler, Daniel Stern.

25.02.24 K2 Deprinderi fundamentale în consilierea psihologică. Deprinderi de asistare.
Deprinderea #1: Comportamentul de asistare. Deprinderea #2: Invitația de a vorbi. Deprinderea #3: Încurajarea minimală. Deprinderea #4 Parafrazarea. Deprinderea #5 Reflectarea emoțiilor. Deprinderea #6 Sumarizarea. Exersarea deprinderilor de asistare în consilierea psihologică.

24.03.24 K2 Deprinderi fundamentale în consilierea psihologică. Deprinderi de asistare. Aplicarea imageriei ghidate în consilierea psihologică.
Integrarea deprinderilor de asistare într-o sesiune de consiliere psihologică: stabilirea raportului/ structurarea, definirea problemei, determinarea rezultatelor dorite, explorarea alternativelor și generarea soluțiilor, generalizarea. Aplicarea imageriei ghidate în diferite scopuri ale consilierii psihologice: vizualizarea rezultatului dorit, stimularea resurselor personale, consolidarea rezultatului.

28.04.24 K2 Deprinderi fundamentale în consilierea psihologică. Deprinderi de influențare în consilierea psihologică.
Strategia #1 Secvența fundamentală de ascultare. Strategia #2 Căutarea pozitivului și forțelor clientului. Strategia #3 Focalizarea reflectării. Strategia #4 Confruntarea. Strategia #5 Direcționarea. Strategia #6 Oferirea feedback-ului. Strategia #7 Destăinuirea. Strategia #8 Interpretarea și reformularea. Exersarea deprinderilor de influențare în consilierea psihologică.

26.05.24 K2 Deprinderi fundamentale în consilierea psihologică. Deprinderi de influențare în consilierea psihologică. Aplicarea imageriei ghidate în consilierea psihologică.
Integrarea deprinderilor de influențare într-o sesiune de consiliere psihologică: stabilirea raportului/ structurarea, definirea problemei și identificarea aspectelor pozitive, stabilirea rezultatelor dorite, explorarea alternativelor și confruntarea incongruiențelor, generalizarea și transferul învățării. Structurarea consilierii psihologice de scurtă durată focusată pe soluție. Aplicarea imageriei ghidate în scopul transformării schemelor nefuncționale: confruntare și recompunere.

15.06.24
16.06.24
K1 Simboldrama în coaching
Ce reprezintă coaching-ul? În ce scopuri se recomandă coaching-ul? Prin ce coaching-ul diferă de psihoterapie și consilierea psihologică? Componentele unui coaching eficient. Structura procesului de coaching. Aplicarea vizualizării ghidate în coaching. Motive de vizualizare ghidată recomandate.

BIBLIOTECA

Biblioteca
14.02.2024

Парадоксальная привязанность жертвы к агрессору – в чем суть и что с этим делать?

Парадоксальная привязанность жертвы к агрессору – в чем суть и что с этим делать? В данной презентации Шевченко Оксана, психолог психотерапевт по методу символдрама представляет стратегию и тактику работы с пациентами, страдающими от насилия в личностных отношениях, обращая внимание на последовательность определенных этапов в психотерапии, а также на механизмы сопротивления, мешающие психотерапевтическому процессу. Отдельно были освещены вопросы о возможности использования имагинаций в работе с такими пациентами. (more…)
Biblioteca
23.01.2024

Exercițiu de relaxare după Wilda-Kiesel (KoE)

Acest exercițiu de relaxare contribuie la stabilizarea emoțională. Este util pentru reducerea atacurilor de panică, a gândurilor intruzive și disocierilor care apar după evenimente traumatizante. De asemenea poate fi util pentru persoanele care au insomnii, concentrarea pe propriul corp, ajutând la activarea sistemului nervos parasimpatic, responsabil de activarea sistemului imunitar și stoparea procesului de inflamație și stres.