Skip to main content

Formare

 

Cursul de formare în Simboldramă sau Psihoterapia Catatim Imaginativă
îți va permite să inițiezi propria paractică de consiliere/ psihoterapie,
deținând următoarele competențe:

 • formularea diagnosticului în baza interviului psihodianamic;
 • elaborarea strategiei psihoterapeutice;
 • organizarea și desfășurarea procesului psihoterapeutic;
 • aplicarea metodelor/ tehnicilor specifice psihoterapiei Catatim Imaginative.

Pentru cine este acest curs?

Ești deja Psiholog, ai experiența unor intervenții psihologice, dar îți dorești să fii mult mai sigur în ceea ce faci, să folosești metoda unei anumite școli psihoterapeutice și să faci parte dintr-o comunitate profesională a psihologilor?

Aderă la acest curs și vei forma împreună cu noi comunitatea psihologilor – psihoterapeuți de orientare Catatim Imaginativă din Republica Moldova.

Ai absolvit recent Facultatea de Psihologie sau ești în proces de absolvire (licență, master) și îți dorești să inițiezi în viitor propria practică de consiliere/ psihoterapie?

Aici vei primi inițierea în profesie prin ghidaj, îndrumare și supervizare, iar după finalizarea studiilor și obținerea calificativului de psihoterapeut vei fi înscris în Registrul psihoterapeuților de orientare Catatim Imaginativă din Republica Moldova.

Ce vei ști și ce vei putea să faci,
din momentul inițierii Cursului de formare?

Vei cunoaște teoria și practica psihoterapiei psihanalitice și psihoterapiei Catatim Imaginative.

 

Vei putea realiza procesul psihoterapeutic (procesul de consiliere psihologică), aplicând imaginația ghidată, analiza conținuturilor vizualizate, analiza desenelor elaborate în baza vizualizărilor.

 

Vei putea identifica:

 • motivația clientului de a primi ajutorul psihologic;
 • posibilitățile și resursele clientului pentru schimbare;
 • nivelul structural de dezvoltare a psihicului;
 • mecanismele de apărare, conflictele interne și externe.

 

Vei putea alege strategia optimă de lucru, astfel încât în rezultatul psihoterapiei/consilierii psihologice să se amelioreze sănătatea psihică și să se îmbunătățească calitatea vieții clientului.

 

Vei putea accesa cele mai ecologice metode pentru a preveni arderea profesională prin: psihoterapie personală și de grup, supervizări, participări la conferințe, seminare, intervizări și ședințe tematice de grup.

 

Cine realizează formarea în cadrul Programului?

 • Psihoterapeuți de instrucție și supervizori din cadrul Asociației de Simboldramă și Psihoterapie Catatim Imaginativă din R. Moldova, precum și din Asociațiile care fac parte din Asociația Internațională de Psihoterapie Catatim Imaginativă (IGKIP);
 • Psihoterapeuți specializați în psihoterapia psihanalitică, invitați pentru a preda cursul „Fundamente generale ale psihoterapiei și teoria psihanalitică”.
 • Specialiști invitați pentru a preda cursul „Propediutica psihiatrică”.
Oxana Șevcenco

Oxana Șevcenco

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, Coordonator Program de formare în PCI Moldova, Director Centrul de Consiliere și Formare Psihologică „Reflexie”

Parascovia Topada–Coroi

psiholog clinician, psihoterapeut specializat în psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului, membru fondator al Societății de Psihanaliză Clinică și Aplicată din Moldova; membru ASPCIM

Ivanov Irina

psiholog clinician specializat în consilierea, psihoterapia și evaluarea copilului și familiei (supraviețuitori ai abuzului sexual, emoțional și fizic); psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, membru ASPCIM

Rodina Ecaterina

dr. în psihologie, fondatoarea „Iнститут розвитку символдрами та глубинноi психологii” (IRSGP), psiholog-psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, lector și supervizor, redactor principal al revistei „Simboldrama”, Coordonator Program de formare în PCI pentru regiunea Kiev, Ucraina

Pasternatskyi Artiom

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, supervizor IRSGP, Coordonator Program de formare în PCI, pentru regiunea Odessa, Ucraina

Dimitrova Snejana

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, supervizor IRSGP, Coordonator Program de formare în PCI pentru regiunea Vinița, Ucraina

Oxana Mașkina

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, psihoterapeut de instrucție IRSGP, specializată în psihanaliza grupurilor (Școala de psihanaliză a grupului din or. Kiev, Ucraina)

Baranova Svetlana

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, supervizor IRSGP, Coordonator Program de formare în PCI pentru regiunea Dnepr, Ucraina

Dorofeeva Larisa

psiholog – psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă, supervizor, Coordonator al direcției de specializare în cadrul IRSGP „Posibilități de intervenție a PCI în psihoterapia familiei”

Conținutul programului Numărul de ore academice pentru calificarea „Psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă”:
Pregătirea practică 260 ore ac.
Pregătirea teoretică 360 ore ac.
Propedeutica psihiatrică 150 ore ac.
Dezvoltare personală 200 ore
100 ore – psihoterapie individuală
100 ore – psihoterapie de grup
Supervizare 220 ore ac., dintre care 20 ore de prezentare a propriilor cazuri asistate
Experiență practică de aplicare a metodei Catatim Imaginative sub ghidarea supervizorilor Cel puțin 600 ore. Pentru pregătirea lucrării finale se recomandă supervizarea la unul și același supervizor a 2 cazuri cu durata de minim 15 ședințe și 1 caz cu durata de minim 25 de ședințe, ultimul fiind prezentat la examen. Supervizările se organizează după fiecare a 4-5 ședință.
Lucrarea finală Prezentarea Tezei de psihoterapeut pentru calificarea
„Psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă”

Certificare

Finalizarea cu succes a programului de formare (seminarele teoretice și practice, psihoterapia individuală și de grup, supervizarea individuală și de grup) și promovarea examenului final sub forma susținerii tezei de psihoterapeut stau la baza obținerii certificatului de psihoterapeut de orientare Catatim Imaginativă (confirmat de IGKIP și ASPCIM) și includerii în Registrul psihoterapeuților de orientare Catatim Imaginativă din Republica Moldova.

1

Te înregistrezi aici

  Noi vom reveni cu o confirmare privind înregistrarea.

  2

  Susții un interviu de autoprezentare.
  Vei fi invitat la un interviu (online) la ora și ziua agreată cu tine.

  3

  Completezi Acordul informat și prezinți documentele ce confirmă studiile superioare (finalizate sau în curs de desfășurare).
  În Acordul informat vor fi prezentate condițiile de organizare și obligațiile părților privind formarea, precum și acordul privind procesarea datelor cu caracter personal.

  Formarea durează 3 ani. Admiterea la curs se face în luna ianuarie a fiecărui an, iar începutul programului – în luna februarie. Ai anumite întrebări privind desfășurarea sau finalitățile cursului?

  Solicită o prezentare a cursului aici