Skip to main content

Interviu realizat cu Oxana Șevcenco,
Fondatoarea Școlii de Psihoterapie Catatim – Imaginativă,
Președinta Asociației de simboldramă și psihoterapie Catatim – Imaginativă din R. Moldova

Ce ar fi să ne dați o explicație simplă, pe înțelesul tuturor, despre ce este psihoterapia Catatim-Imaginativă, ce elemente distinctive o caracterizează?
Simboldrama sau Psihoterapia Catatim Imaginativă face parte din încrengătura psihoterapiilor psihodinamice ce explorează relația dintre conștient și inconștient, iar unicitatea metodei constă în utilizarea specifică a imageriei ghidate.

Din definiție putem surprinde 2 părți componente de conținut: prima este despre apartenența la încrengătura psihoterapiilor psihodinamice, bazate pe dialogul dintre psihoterapeut și client/ pacient, pe relația care se stabilește pe parcursul a minim 10-15 sesiuni, cu respectarea cadrului psihoterapeutic, cum ar fi durata sesiunii de 50 min, regularitatea de 1-2 sesiuni săptămânal, în una și aceeași zi, cu obligativitatea de a achita sesiunile, cu regula achitării sesiunilor lipsă și alte aspecte specifice unei psihoterapii psihanalitice.
Partea a doua de conținut care se cere a fi explicată este utilizarea în cadrul unor sesiuni a tehnicii de imagerie ghidată. Imageria ghidată se realizează în cadrul unei sesiuni, parcurgând următoarele etape:
1. inducerea stării de relaxare profundă;
2. sugestia de a include imaginația și a elabora imagini pe o anumită temă (motiv) sau pe o stare/ preocupare a pacientului cu descrierea verbală a imaginilor vizualizate;
3. revenirea la starea de conexiune cu realitatea înconjurătoare, exprimarea aspectelor plăcute și neplăcute din cadrul „călătoriei” imaginare;
4. propunerea de a pune în desen imaginile vizualizate;
5. analiza și interpretarea conținuturilor simbolice din cadrul imaginației ghidate.
După cum observați partea a doua se intercalează cu prima, prin faptul că produsele imageriei ghidate se analizează și se interpretează.
Anume din acest considerent psihoterapia Catatim – Imaginativă este considerată o terapie de accesare a produselor inconștientului într-un mod spontan, destul de rapid, dar și într-o manieră mult mai blândă, comparativ cu procedura psihanalitică clasică.

Și care este rolul desenului ca produs al imageriei ghidate?
În primul rând, desenul elaborat în baza imaginilor vizualizate aduce în terapie un adaos de elemente simbolice, care participă în analiză și interpretare. În al doilea rând în baza desenului se produce consolidarea efectelor terapeutice. Desenarea fie actualizează fenomenologia produsă în cadrul imageriei (emoții, vibrații senzoriale, tensiuni musculare, tresăriri, lacrimi etc.), fie produce efecte noi, care, la fel, vor face parte din analiză și interpretare. Și nu în ultimul rând, un desen elaborat în baza imageriei ghidate poate deveni sursă de inspirație, de încurajare a acelor aspecte, care s-au produs în vizualizare, catalizând procesele transformaționale.

Sunt mulți terapeuți de diferite orientări care folosesc imageria ghidată. Ce face simboldrama diferit de alte orientări psihoterapeutice care folosesc această metodă?
Mai multe psihoterapii folosesc imageria, da, doar că în cadrul psihoterapiei Catatim – Imaginative, imageria se realizează în baza unui protocol anume. Procedura clasică presupune inducerea obligatorie a stării de relaxare profundă înainte de a începe imageria ghidată. Modul în care se face relaxarea deja este curativ! Sunt studii care demonstrează că aplicarea regulată a relaxării de acest tip și vizualizarea diferitor organe interne produce starea de bine și ameliorează anumiți indicatori de funcționare fizică.
Alt aspect important al imageriei ghidate este descrierea verbală a imaginilor, concomitent cu producerea lor. În alte orientări psihoterapeutice nu se presupune vorbirea în procesul vizualizării, ci povestirea celor vizualizate după finalizarea imageriei.
În continuarea specificării diferențelor aș adăuga și faptul că imageria ghidată poate fi realizată cu doze mai mari sau mai mici de implicare a psihoterapeutului. Astfel avem imagerii când terapeutul propune atât tema cât și diferite acțiuni, care se cer a fi realizate în cadrul imageriei sau avem imagerii cu o doză minimală de intervenție din partea psihoterapeutului și o doză maximală de libertate în explorare și exprimare a pacientului. Un psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă va ști când și cu cine din pacienții săi să aplice un ghidaj mai mult sau mai puțin directiv.
Și în final, trebuie de menționat că mai mulți folosesc vizualizarea, dar mai puțini știu ce să facă cu produsele ei, cum se analizează și se interpretează imaginile elaborate. Or, o vizualizare fără de interpretare nu are suficient potențial pentru o transformare profundă.
Desigur mai există diferențe de aplicare a imageriei ghidate mult mai importante, dar care se studiază în cadrul formării și ar reprezenta, de fapt, specializarea în acest domeniu. Un psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă, comparativ cu alții va ști indicațiile și contraindicațiile pentru imagerie ghidată, diferite modalități de ghidare, diferite principii și tehnici regizorale în cadrul imageriilor ghidate etc.

Capacitatea de a produce imagini și a le descrie o au toți sau cineva anume?
În general – da, o au toți, dar există și anumite excepții. Cu cât mai puțin sunt dezvoltate procesele psihice superioare precum memoria, gândirea, imaginația și limbajul, cu atât mai dificilă sau imposibilă va fi imageria ghidată.
O altă categorie de excepții o reprezintă pacienții cu reticență, lipsă de motivație, care se opun din start acestei forme de explorare a psihicului. Din această categorie vom extrage persoanele care au manifestat reticență din cauza anxietății necunoașterii (anxietatea de a face ceva pentru prima dată, fără o pregătire specială). În acest caz propunem persoanei să-și imagineze instantaneu, ceva simplu, cum ar fi un măr și fără a oferi mult timp la dispoziție, ne interesăm ce culoare are, ce gust și unde se află acest măr. De regulă, persoana răspunde că mărul este roșu, la gust – dulce etc. De cele mai multe ori acest exercițiu este suficient pentru a demonstra că a produce imagini și a le descrie – e simplu.
Există și anumite cazuri, când procesul de vizualizare nu depășește lumea concretului, când persoana nu-și poate permite în imaginație să se distanțeze de realitatea înconjurătoare (lucruri, locuri și persoane concrete). Noi numim aceasta – capacitate redusă de simbolizare. Există dovezi, precum că sporirea capacității de simbolizare corelează cu transformări benefice la nivelul psihicului, iar aplicarea repetată a imageriei ghidate dezvoltă capacitatea de simbolizare a pacientului. Iată de ce un psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă va ține neapărat să aplice imageria ghidată cu pacienții care manifestă reticență sau capacitate redusă de simbolizare, recurgând la informarea privind beneficiile unei astfel de proceduri.

Ar putea exista careva „accidente” în vizualizare? Nu știu, să zicem că pacientul ar putea să elaboreze careva imagini care să-l sperie sau care să-l blocheze/ fixeze în acea stare?
Da, desigur, s-ar putea, doar că noi nu le numim accidente. În orice moment al imageriei, se pot produce diverse imagini, dar psihoterapeutul știe că acestea sunt conținuturi psihice, care nu se descifrează direct. De exemplu a sta în fața unei prăpastii din adâncul căreia se aude un plânset sau urlet fioros nu înseamnă că persoana care și-a imaginat aceasta se află în mod direct confruntat cu o prăpastie. Fiecare element al acestui tablou necesită o abordare separată cu descifrarea conținutului simbolic (nu a celui concret), care se va realiza la ședințele următoare. Iar concret în vizualizare, pentru a desensibiliza un oarecare moment emoționant și neplăcut asociat cu imaginea produsă, putem recurge, de exemplu la menționarea faptului că persoana se află în imaginație și că în imaginație putem face tot ce dorim, inclusiv să transformăm imaginea.
Dar pentru a putea să ghidezi pacientul aflat în astfel de stări, este nevoie de o pregătire specială, ceea pe care o realizăm în cadrul formării pe parcursul a mai multor ani.
La seminarele practice se pune accent pe exersare și analiza experiențelor de asistare psihologică acumulate, așa încât să se clarifice și aceste subiecte. Cei care au trecut prin formare vor ști că există diferite structuri de organizare psihică sau anumite stări psihice în care imageria ghidată nu se aplică. Modul în care psihoterapeutul va răspunde la astfel de situații va depinde și de experiența pe care a acumulat-o, și de încrederea cu care ghidează imageria, și de maniera în care știe să opereze cu diferite principii regizorale în cadrul imageriei etc.

Există statistici sau dovezi științifice prin care se demonstrează eficiența psihoterapiei Catatim – Imaginative?
Da, există domenii de aplicare a Psihoterapiei Catatim – Imaginative care au demonstrat eficiența metodei. De exemplu în tulburările psihosomatice și în asistența bolnavilor cu boli grele, incurabile, cum ar fi cancerul, scleroza multiplă, bolile autoimune. În Germania, țara de proveniență a simboldramei, există clinici în care se practică psihoterapia imaginativă a corpului. Datorită rezultatelor remarcabile fixate în studii și publicații, medicina din Germania a inclus Psihoterapia Catatim – Imaginativă în registrul serviciilor asigurate de stat.
În aceeași ordine de idei, există o metodologie specifică a simboldramei recomandată în lucru cu efectele traumei. Inițial, se lucrează mult la stabilizarea stării psiho-emoționale a pacientului, se realizează alimentarea Eu-lui pacientului cu resurse vindecătoare, se fortifică structura Eului și se satisfac nevoile arhaice de dezvoltare. Doar după aceasta se recurge la confruntarea pacientului cu evenimentul traumatic, potențial conflictual. Și pentru această procedură există anumite tehnici de imagerie ghidată care permit confruntarea, treptată și eliberatoare, cu trauma.
În lucru cu cuplurile, la fel există anumite modalități de imagerie ghidată, realizată concomitent cu două sau mai multe persoane, ceea ce contribuie la lărgirea conștiinței și găsirea soluțiilor potrivite pentru toate părțile implicate în proces.
Totuși, cele mai multe cercetări care demonstrează eficiența metodei, aparțin spațiului austro-german, zonei de proveniență și dezvoltare a metodei, respectiv putem face referință la studiile publicate în limba germană , dar mai recent, au apărut publicații realizate de colegii noștri din Asociația de psihoterapie Catatim – Imaginativă din Ucraina .

Dar ce presupune o formare în psihoterapia Catatim – Imaginativă? Există posibilitatea de formare aici în R. Moldova?
Da, în Republica Moldova se poate obține titlul de psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă, parcurgând programul de formare ce durează, în medie, 3-5 ani.
În primul an și jumătate din cadrul formării, se acumulează numărul de ore necesar pentru obținerea calificativului de Consilier de orientare Catatim – Imaginativă (240 ore seminare teoretico-practice; 30 ore psihoterapie individuală; 100 ore psihoterapie de grup; 50 ore supervizare). În următorii 2-3 ani se cumulează orele necesare pentru obținerea calificativului Psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă (830 ore seminare teoretico-practice; 100 ore psihoterapie individuală; 100 ore psihoterapie de grup; 220 ore supervizare).
După realizarea întregului program de formare și practică psihoterapeutică sub îndrumarea supervizorilor, participanții se înscriu la Concursul de acordare a titlului de Psihoterapeut, care se organizează în cadrul Conferinței anuale de simboldramă.
Da, nu e simplu să te faci psihoterapeut! Pentru aceasta trebuie să te înscrii la o școală psihoterapeutică, apoi să cumulezi multe ore de pregătire teoretică și practică, să ai suficiente cazuri asistate în supervizare, dar și să ai propriul proces de analiză personală, care să te pregătească din toate punctele de vedere pentru a realiza munca de psihoterapeut.
ASPCIM anunță în fiecare lună de februarie începutul anului de studii în domeniul psihoterapiei Catatim – Imaginative. Solicitarea pentru înscrierea la cursul de formare poate fi completată pe site-ul ASPCIM https://simboldrama.md/formare/#menu-%C3%AEnscrii
În cadrul formării asigurate de ASPCIM, grație implicării active a psihoterapeuților și supervizorilor din cadrul IGKIP (Asociației Internaționale de Psihoterapie Catatim – Imaginative), există șanse reale ca peste 3-5 ani să obții titlul de Psihoterapeut de orientare Catatim – Imaginativă, produs în Republica Moldova!

Interviul a fost realizat de Doina Ipatii,
Psihoterapeut de orientare Catatim-Imaginativă în formare,
membră ASPCIM